AS-kullen 2022

Ace och Spexas valpar, födda 2022.04.21

Up Swing Amazing Story
HD: A/A
AD: 0
PRA: 1 o 2 fri
Utställning juniorkl. Excellent
Genomfört FBR

Up Swing Ace`s Success
HD: A/A
AD: 0
PRA: 1 o 2 fri
Utställning Juniorkl. Excellent
Genomfört FBR

Up Swing Actually Superior
HD: A/A
AD: 0
PRA: 1 o 2 fri
WT: bestått begynnerkl i Norge
B-prov: 1.a pris i Nkl
Genomfört FBR

Up Swing Absolute Serious
HD:A/A
AD: 0
PRA 1 o 2 fri
Genomfört FBR

Up Swing Adventures Shadow
HD: B/C
AD: 0
PRA: 1 o 2 fri
BPH beskriven
Genomfört FBR

Up Swing Ascending Star
HD: B/B AD: 0/2
PRA: 1 o 2 fri
Genomfört FBR

Up Swing Activ Soul
HD: A/A
AD: 0
PRA: 1 o 2 fri

Up Swing Always Smiling
HD: A/A
AD: 0
PRA: 1 o 2 fri
Genomfört FBR